Outsourcing

Outsourcing obecnie traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Proponujemy Państwu powierzenie nam pełnej i kompleksowej obsługi księgowo - kadrowej.

Dzięki zastosowaniu outsourcingu mogą Państwo wyłączyć działy kadrowo–księgowe poza struktury firmy. Korzyścią z takiego rozwiązania jest redukcja kosztów związanych z utrzymaniem takiego działu, inwestycjami w nowoczesne systemy finansowo-księgowe, szkoleniami pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawa.

Powierzając księgowość Naszej firmie zyskają Państwo pewność jakości usług na najwyższym poziomie. W ramach stałej współpracy możemy Państwu zaoferować:

  • Wymagane uprawnienia i bieżącą znajomość przepisów
  • Odpowiedzialność i reprezentowanie przed organami instytucji państwowych
  • Indywidualne zaangażowanie w sprawy Państwa firmy
  • Terminy realizacji dostosowane do Państwa potrzeb
  • Dostosowanie do Państwa potrzeb form sprawozdawczości
  • Profesjonalizm, dokładność i solidność